Våra Utskott

Energi- och klimatutskottet

Johan Söderqvist, Celsa Steel, ordf

Mats Björs, Swedisol

Britta Permats, Svensk Ventilation

Christian Carlsvärd , Saint Gobain Sweden AB, Weber

Alexander Nyberg, Skogsindustrierna

Anders Rönneblad, Cementa AB

Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen

Magnus Wallin, Kingspan Insulation

Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna

 

Miljöutskottet

Henrik Jansson, ordf, Sveriges Färg- och Limleverantörers Föreningar

Anders Rönneblad, Cementa AB

Carola Mattson, Weber AB

Jenny Arnoldsson, Golvbranschen

Pontus Alm, Plast- och kemiföretagen

Sanna Lindholm, Swedisol

Pia Voutilainen, Scandinavian Copper Development Association

Gunilla Beyer, Skogsindustrierna

Erik Österlund, Svensk Ventilation AB

Kajsa Byfors, Svensk Betong

Johan Söderqvist, Celsa Nordic

vakant, Ruukki Construction

Annikki Hirn, Nordic Galvanizers

Robin Ljungar, Trä- och möbelföretagen

Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna

Regelutskottet

. . .
Andersson, Jenny
Bo Andersson

Andersson, Jenny
Bo Andersson
Fredrik Winberg
Martin Grimm
Joanna Nordstrom
Thomas Moss
Helena Eriksson
Johanna Albihn
Robin Ljungar
Malin Löfsjögård
Lena Johansson
Johan Aspelin
Erik Österlund
Mats Lindborg
Henrik Jansson
Johan Fröbel
Per Redtzer
Stefan Berglund

Fredrik Winberg
Martin Grimm
Joanna Nordstrom
Thomas Moss
Helena Eriksson
Johanna Albihn
Robin Ljungar
Malin Löfsjögård
Lena Johansson
Johan Aspelin
Erik Österlund
Mats Lindborg
Henrik Jansson
Johan Fröbel
Per Redtzer
Stefan Berglund