Publicerat

Byggmaterialindustriernas svar om minskad miljöpåverkan 20171003Logotyper

Byggmaterialindustriernas logotyp  (jpg) (för att spara ner logotypen, högerklicka och välj spara mål som…)

Byggmaterialindustriernas logotyp (högupplöst pdf)


Faktamaterial

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

 

Position paper

Vad vi behöver göra för att nå energi- och klimatmålen 2050 inom bebyggelsen, sep 2013

Byggmaterialindustriernas syn på miljöinformation och miljövärdering av byggprodukter, sep 2013

Remissvar 2017

 

Byggmaterialindustriernas svar om minskad miljöpåverkan 20171003

Byggmaterialindustriernas svar om modernare BBR 20170607

Byggmaterialindustriernas svar till refgrupp miljö cirkulär eko dec2017

Remissvar MiljöbyggnadB 3 0 Byggmaterialindustrierna 20170314

Byggmaterialindustriernas synpunkter på rev EED och EPBD 201701023

Byggmaterialindustriernas remissvar 4562 2016

Byggmaterialindustrierna Svarsfil 4562-2016

Remissvar 2016

Remiss Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv N2015_06783_PUM

161020 remissvar luftvård MMB slut

Remissvar ersättning för provningskostn vid marknadskontroll 2016-10-05

Remissvar ”Inför inte loggbok”

Remissvar om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Remissvar avseende kompletterande förslag  avseende kemikalieskatterna på byggprodukter (SOU 2015:13)

Remissvar 2015

Remissvar Kemikalieskatteutredningen (SOUn 2015:13)

Remissvar om Nära-noll energibyggnader

Remissvar om förslag på organisation av nationellt informationscentrum för energieffektiviserande renovering

Svar på remiss N2015/5139/PUB om Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Remissvar 2014

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Remissvar avseende Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler

Remissvar 2013

Remissvar om språkkrav enligt Byggproduktförordningen, maj 2013

Remissvar om Energieffektiviseringsdirektivet och genomförandet av artikel 7, maj 2013

Remissvar om Byggkravsutredningen, maj 2013

ABM 07

ABM 07 på svenska (pdf)

ABM 07 på engelska (pdf)