Vårt uppdrag

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Medlemmarna är direktanslutna eller anslutna via sina materialorganisationer. Tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör vi samhällsbyggnadssektorn. Vi driver frågor för den samlade materialindustrin.

Vår vision

Byggmaterialindustrierna är en tydlig och ledande part för ett långsiktigt hållbart byggande.

stadgar Byggmaterialindustrierna

Vårt uppdrag

  • Byggmaterialindustriernas primära uppdrag är att ta tillvara medlemsföretagens intressen och skapa goda förutsättningar för deras verksamhet. Detta sker genom att:
  • Vara den samlade byggmaterialindustrins röst, genom att bland annat påverka och vara en naturlig kontakt för myndigheter, organisationer och företag i samhällsbyggnadssekt
  • Driva, bevaka, samordna och äga viktiga frågor gemensamma för anslutna företag och organisationer
  • Verka för större kunskap om byggmaterial och byggmaterialbranschens roll i samhällsbyggandet
  • Byggmaterialindustriernas arbete för den samlade medlemskretsen ska leda till verksamhetsnytta för det enskilda medlemsföretaget.

Verksamhet

Prioriterade verksamhetsområden och mål

  • Stärka BMI:s roll i byggprocessen och ökad samverkan med övriga aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.
  • Bevaka och påverka att regelverk och andra styrande regler beaktar materialindustrins intressen
  • Påverka politiker och myndigheter om vår syn på hur vi ska nå klimat- och energimålen 2020 resp 2050
  • Verka för relevanta miljöbedömningar