Etik

För att bidra till en sund byggsektor är Byggmaterialindustrierna medlemmar i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd. Rådet är en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds bli medlemmar.

 

Föreningens huvudsakliga uppgift är att

  • pröva anmälningar om överträdelser av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler samt att i övrigt sätta fokus på etiska frågor inom sektorn. Anmälningar ska vara skriftliga. Anonyma anmälningar av principiell betydelse kan behandlas om Rådet så finner lämpligt.
  • på eget initiativ pröva om medlem i till Föreningen ansluten organisation har brutit mot reglerna,
  • aktivt bedriva opinionsbildning i etiska frågor som rör samhällsbyggnadssektorn,
  • samarbeta med organisationer som Transparency International (TI) – en internationell ideell organisation med syfte att motverka korruption.

Materialindustrins representant i rådet är Louise Bävertoft Nyberg från Ruukki Sverige.

Se alla ledamöter i etiska rådet