Vår roll

Öka kunskapen och tydliggöra Byggmaterialindustriernas roll i byggprocessen

Vi fortsätter att uppvakta politiker och myndigheter och ”systerorganisationer” inom bygg för att lyfta fram materialindustrins kompetens och roll i samhällsbyggandet och vikten av att vi kommer in i tidiga skeenden för att bidra till en hållbar byggnad/anläggning ur miljö-, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Målet är att politiker, myndigheter och samhällssektorn väl känner till materialindustrins betydelse för samhällsbyggandet i stort och att vi konsulteras i viktiga samhällsprojekt.