Bli medlem

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi behövs för att driva frågor där den samlade materialindustrins röst behöver göras hörd.

Byggmaterialindustrierna består av direktanslutna företag och företag som ansluts via sin branschorganisation.

Medlemskapet ger dig inflytande

● Som direktansluten företagsmedlem har du stor möjlighet att påverka. Vår verksamhet utformas av dig och ditt företags viktigaste frågor. En majoritet av styrelseledamöterna är direktanslutna företagsrepresentanter.

● Du får ett brett kontaktnät av personer från både företag och branschorganisationer

● Du bjuds in att delta i evenemang och kan även föreslå aktiviteter som är viktiga för dig och branschen

● Du får regelbundet vårt enyhetsbrev som endast skickas till medlemmar

Medlemskapet ger dig mervärde

Byggmaterialindustrierna är medlem i

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Sweden Green Building Council

Föreningen för Byggvarudeklarationer

IQ Samhällsbyggnad

Vi är också medlemmar i SIS och deltar i en standardiseringskommitté på miljöområdet.

Vi ingår också i nätverket Svensk Byggnäring som är ett samarbete mellan fjorton bransch- och arbetsgivarorganisationer där projektörer, entreprenörer och materialleverantörer finns representerade.

Medlemskapet i Byggmaterialindustrierna inkluderar medlemskap i den europeiska branschorganisationen Construction products Europe, som utgör en viktig plattform för att bevaka arbetet med europeiska standarder och regler för byggmaterial.

Byggmaterialindustrierna är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Kostnader för medlemskap

Direktanslutna företag betalar en avgift till föreningen baserat på föregående års försäljningsvärde av byggmaterial i Sverige. För en omsättning mindre än 30 MSEK per år är avgiften 10 000 SEK. Vid omsättning mellan 30 och 150 MSEK är avgiften 25 000 kr/år och vid en om sättning mellan 151-499 MSK är avgiften 50 000 kr/år. Vid en omsättning över 500 MSK är avgiften 75 000 kr/år.

Företag kan anslutas via sin branschorganisation som då betalar en kollektiv avgift.

För mer information kontakta kansliet.