Skapa konto

När du fyllt i uppgifterna nedan kommer du att få en bekräftelse per mail med ett licensavtal samt information om avgifter som ska skrivas under av firmatecknare eller behörig person och returneras till info@byggmaterialindustrierna.se eller
Byggmaterialindustrierna
Box 5501
114 85 Stockholm

Så fort vi fått underskrivet avtal får du inloggningsuppgifter för att registrera och administrera dina eBVD2015

Licensavtal_ (pdf)
Avgifter (pdf)