Byggvarudeklaration eBVD


united-kingdom-great-britain In English

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen på plats, eBVD2015 enligt det nya standardiserade formatet utarbetat av Föreningen för Byggvarudeklarationer. En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för att informera om en varas miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel. Informationen är till för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt liksom att underlätta för att kunna dokumentera inbyggda varor till efterföljande drift och förvaltning.

Så här går det till att registrera eBVD2015

Som tillverkare börjar du med att skapa ett konto. När du trycker på skapa konto behöver du registrera företagsuppgifter, omsättning, antal BVDer ni avser att fylla i under första året och ange om företaget är medlem i Byggmaterialindustrierna. Har du redan ett konto väljer du Registrera eBVD (eBVD2015).

Skapa konto

När du skickar anmälan kommer du att få en bekräftelse per mail med ett licensavtal samt information om avgifter som ska skrivas under av firmatecknare eller behörig person och returneras till anneli@byggmaterialindustrierna.se eller Byggmaterialindustrierna, Box 5501, 114 85 Stockholm

Licensavtal
Avgifter (pdf)

Så fort vi fått underskrivet avtal får du inloggningsuppgifter för att registrera och administrera dina eBVD2015

Anvisningarna till eBVD (pdf) behöver du ha till hands när du registrerar din Byggvarudeklaration. Där ser du tydligt vilken information som är obligatorisk och frivillig.

När du trycker på knappen Registrera eBVD2015 så laddas inmatningsverktyget ned.

Kom-igång-guide

För att kunna registrera eBVD behöver du

  • Ladda ner programmet eBVD2015. Det laddas automatiskt ner när du registrerar dig första gången. Programmet eBVD2015 kan även nås under program på din dator när du laddat ner det
  • ha webbinstallationsprogrammet .net framework 4.6 på din dator. Har du inte programmet nedladdat kommer du att få info om att ladda ner direkt från Microsoft. Programmet kan du ladda ner här.
  • ha en inloggning och det är samma som e-postadressen som den som står som kontaktperson när ni skapade kontot. Första gången ni ska logga in ni klicka på länken ändra lösenord och följ instruktionerna för att få ert lösenord registrerat. Andra personer kan använda samma login på företaget för att registrera eBVD2015
  • Vi rekommendera Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge som webbläsare.

Företaget äger förstås sin information och företagsadministratören ger tillgång till eventuella användare

Det är företagsadministratören som har kontroll över företagets eBVD:er, innehåll och tillgång till information. Dessutom är det bara företagsadministratören som har kontroll på vilka rättigheter användarna av företagets eBVD-information ska ha. Manualen över hur företagsadministratören ska göra om företaget önskar ge till exempel underleverantörer möjlighet att lägga in eller se information.

Tänk på att alltid ha uppdaterade uppgifter om användarna och framför allt på att lägga om informationsrätt för företagsadministratören om till exempel någon slutar.

Frågor och svar kopplat till applikationen och Anvisningarna (pdf)

 

Kontaktpersoner

Har du frågor kring verktyget maila till eBVD-support@ivl.se. Du får svar inom 24 timmar.

Kontaktperson för frågor kring innehållet i eBVD2015: Maria Ahlm IVL, maria.ahlm@ivl.se