Nyheter i Media

 • ”Bättre lag behövs för bättre luft”

  Den tekniska utvecklingen har gått kraftigt framåt, och lagstiftningen för OVK behöver moderniseras, skriver Britta Permats, vd på Svensk...

  bostadsminister Peter Eriksson att nu ta krafttag för att stävja en ohållbar situation." Ola Månsson, Installatörsföretagen, Britta Permats

  Publicerades: 27 February 2018
  Källa:

 • Ny teknik omvandlar näver från spillprodukt till nya byggmaterial

  Spännande och unika experiment med formpressning av näver i Sliperiets 3D-verkstad inom innovationsprojektet +Project bidrar till...

  Ny teknik omvandlar näver från spillprodukt till nya byggmaterial

  Publicerades: 21 February 2018
  Källa:

 • Med siktet på klimatneutral betong 2045

  Med hjälp av Betonginitiativet vill aktörer i branschen skapa bättre förutsättningar för framtidens mer klimatneutrala betong. Betong...

  att Sverige förlorar 42 miljarder årligen på dålig återvinning av bland annat byggmaterial. På frågan om man i detta arbete kommer att titta

  Publicerades: 20 February 2018
  Källa:

 • Tre statsråd presenterar ny politik för arkitektur, form och design - Regeringen.se

  Torsdagen den 22 februari fattar regeringen beslut om en ny politik för arkitektur, form och design. Propositionen presenteras vid en...

  Publicerades: 20 February 2018
  Källa:

 • Fejk och furu samsas på Möbelmässan

  Trä har de senaste åren lanserats som framtidens förnybara byggmaterial. På årets Möbelmässa gör furun comeback som innematerial. Men vid...

  Trä har de senaste åren lanserats som framtidens förnybara byggmaterial. På årets Möbelmässa gör furun comeback som innematerial. Men vid sidan av äkta naturmaterial har även fejken sin plats.

  Publicerades: 5 February 2018
  Källa:

 • Det behövs en tydligare väg för den cirkulära ekonomin

  I Naturvårdsverkets nationella avfallsplan tar man avstamp i ”Vägen till en cirkulär ekonomi” där det långsiktiga målet är att avfall i...

  genom branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna och Byggmaterialindustrierna ett system för återanvändning av

  Publicerades: 31 January 2018
  Källa:

 • Boverket föreslår klimatdeklaration

  Byggbranschen orsakar betydande koldioxidutsläpp och fler byggföretag måste bli medvetna om hur det egna arbetet påverkar. Därför föreslår...

  , transport och tillverkning av produkter. Boverket har dock fått utökat uppdrag för att utreda en utökning av omfattningen av

  Publicerades: 31 January 2018
  Källa:

 • Byggmaterialhandeln ökade med 0,8 procent i december och 4,8 procent för helåret 2017

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande...

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser

  Publicerades: 23 January 2018
  Källa:

 • Gör betongen klimatneutral

  Debatt Vi tar nu ledartröjan i att utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimatneutrala betong, skriver Svante Axelsson...

  Trafikverket Magnus Ohlsson VD Cementa Malin Löfsjögård VD, Svensk Betong Marcus Svensson VD, ByggVesta Development Johan Skoglund,

  Publicerades: 16 January 2018
  Källa:

 • Tävla i offentligt delande

  HSB Living Lab är huset där det forskas på alla aspekter av boendet, såsom både byggmaterial, tvättstuga och boendesamverkan. Nu har HSB...

  är huset där det forskas på alla aspekter av boendet, såsom både byggmaterial, tvättstuga och boendesamverkan. Nu har HSB utlyst tävlingen

  Publicerades: 16 January 2018
  Källa: